JEDINEČNÁ KONFERENCIA NA SLOVENSKU | SCADACONF 2017

SAVE THE DATE

Grandhotel Vígľaš
Miesto

19. Október2017
Dátum

 

3. ročník výnimočnej konferencie venovanej
SCADA/ICS/priemyselnej bezpečnosti.

Ďakujeme za účasť!