JEDINEČNÁ KONFERENCIA NA SLOVENSKU | SCADACONF 2015

Grandhotel Vígľaš
Miesto

6. Október2015
Dátum

0
Prednášajúcich

1
Zúčastnených

 

Témy konferencie

- Dôležitosť bezpečnosti súčasných industriálnych systémov
- Integrácia Enterprise IT a SCADA architektúry
- Praktické príklady, trendy, výzvy ale aj príležitostí pri chránení SCADA/ICS systémov
- Live SCADA hack

FOTOREPORT Z KONFERENCIE

PREZENTÁCIE PREDNÁŠAJÚCICH

Alebo o to požiadajte prosím na adrese zgeczi@fortinet.com

Prezentácie sú heslom chránené, určené len pre účastníkov konferencie.

PREDNÁŠAJÚCI

Peter Kočík
Jan Václavík
Petra Hochmannová
Martin Jurčík
Tomáš Zaťko
Lukáš Kypus
Tomáš Suchan
Marek Sebera

PARTNERI KONFERENCIE

GENERÁLNY PARTNER
ZLATÝ PARTNER
STRIEBORNÍ PARTNERI